Start Lokala företag Lokala föreningar Kyrkor Missionshus Evenemang Kulturladan Styrelse Kontakt Länkar

Styrelse

Ordförande: Lars- Erik Johannesson
Tel. 0533-27018,0706596591
e-mail: legjautomation@hotmail.com
Vice ordförande: Jerome Davidsson
Tel. 0533-41079,0706596609
e-mail: jerome.davidsson@hotmail.com
Kassör: Per Forsberg
Tel. 0533-25010,0767881501
e-mail: p.forsberg@hotmail.com
Sekreterare: Maria Olsson
Tel. 070-6060887
e-mail: maria.millesvik@gmail.com
Ledamot: Kjell Nordahl
Tel. 0533-23153, 070-2315911
e-mail: kjellnordahl@gmail.com
Ledamot: Leif Jansson
Tel. 0533-20005,0768456851
e-mail: elisabeth.persson1@hotmail.com
Ledamot: Bengt Örnvald
Tel. 0533-23165,0705223165
e-mail: ulla.britta@hotmail.com
Ledamot: Bernt Johansson
Tel. 0533-22045,0705332913
e-mail: berntholger@live.se
Ledamot: Linda Pettersson
Tel. 0533-20001, 73-246 44 96
e-mail: linda.fredriktolerud@hotmail.com
Kulturladan :
Sture Thörner
Tel. 070-3294909, 0533-20011.
E-mail: sture.thorner@gmail.com
Kulturladan bokningsansvarig:
Eva Thörner
Tel. 0533-200 11, 070-657 32 85.
E-mail: thorner.eva@gmail.com
Revisorer:
Roger Nilsson
Tel.070-6047645 .
E-mail: roger.tallbacken@telia.com
Sven Örnvald
Tel. 0533-23130, 070-3449100 .
Valberedning:
Owe Andersson.
Tel. 0533-24028, 073-0457648 .
Per Zackrisson
Tel.0533-20026, 070-2112041 .
E-mail:pyz@live.se
Karl Henrik Olsson
Tel. 0533-23160
E-mail: ekeknas@tele2.se
Helge Öster
Tel.076-8151843 .
Webbdesign: L-Å Olsson
Ansvarig utgivare: L-E Johannesson

Södra Näsets byalags Stadgar

Stadgar sida 1Stadgar sida 2 Stadgar sida 3