Start Lokala företag Lokala föreningar Kyrkor Missionshus Evenemang Kulturladan Styrelse Kontakt Länkar

Kulturladan

Landsbygdsmuseum

Välkommen till

Landsbygdsmuséet Kulturladan - mitt på Värmlandsnäs. Vid Ölseruds kvarn. I Säffle kommun.

Sommaren 2022


1 - 3 juli: Bakning av kvarnkaka, kaffe och smörgåsar till försäljning.
Kl. 11 - 16. Muséet är öppet.
Lördag den 2 juli: Invigning av smedjan. Kl. 11 - 16.

Följande helger håller Kulturladan öppet:

Då har vi nybakad kvarnkaka till försäljning. Ni kan köpa kaffe, smörgås och glass samt besöka vårt intressanta bygdemuseum.

Öppettider:
8 – 10 juli kl. 11 -16.
15 – 17 juli kl. 11-16.
22 – 24 juli kl. 11-16.
29 – 31 juli kl. 11-16.

På Skördefesten 3 - 4 september har vi öppet med 15-tal utställare i Kulturladan och utanför.

Bokningar och mer information:
Eva Thörner 0533-200 11, 070-657 32 85

Facebook: Kulturladan på Värmlandsnäs


Ställplats för husbil, utan el och toalett finns på planen framför Kulturladan.

Värmlandsnäs kulturlada vill levandegöra bygdens kulturarv.
Vi visar jordbruksredskap som speglar utvecklingen på landsbygden från gamla tider till dagens högmekaniserade jord- och skogsbruk. Föremål och minnen från skutskeppare, fiskare, lanthandlare och andra näringsgrenar finns också i våra samlingar.
Vi kommer att använda vårt traditionella bondekök för att baka bröd på gammaldags vis. Vi kommer att arrangera möten mellan gammalt och nytt och låta traditionen möta den moderna tiden. Storstugan med bakugn kan hyras av såväl privat-personer som föreningar och vi hoppas den blir flitigt använd.
Vi passar redan här på att tacka våra generösa sponsorer för allt det stöd som gjort projektet möjligt.
Från ax till kaka! Genom att den intilliggande Ölseruds kvarn nu blivit restaurerad och att vi byggt en traditionell ugn kan vi använda bygdens närproducerade spannmål och baka tunnbröd med lokala råvaror hela vägen från ax till kaka. Bred på lite smör, en bit rökt Vänersik, en nypa gräslök! Det kan inte bli bättre!
Kulturladan på Värmlandsnäs är ett projekt som drivs av Södra Näsets Byalag och som möjliggjorts genom Europeiska jord- och skogsbruksfonden genom Leader Växtlustprogram och med hjälp av generös medfinansiering från Svenska Kyrkan.
Dessutom, och framför allt, har Kulturladan blivit verklighet tack vare ett omfattande och entusiastiskt ideelt arbete av bygdens folk och byalaget.

*Plöjningstävling Ölserud höst 2014

Bildspel om bygget av Kulturladan

Bildspel Skördefest

Grållegänget 2016